بایگانی برای : فیلم سازی

انجمن سینمای جوانان استان کرمان برگزار میکند اعلان

آموزش فیلم سازی در سه گام اهدای گواهینامه معتبر ، برگزاری دوره های تخصصی پیشرفته و تکمیلی ، کشف و حمایت از استعدادهای جوان ، برگزاری جلسات نمایش فیلم ، فیلم نامه و نشست فرهنگی آدرس : چهارراه سمیه مجتمع فرهنگی و هنری کرمان طبقه اول انجمن سینمای جوانان استان کرمان برگزار میکندامتیاز دهید.

سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷
، ، ،