بایگانی برای : فیلم و عکس

جشنواره فیلم و عکس موسیقی نواحی اعلان

دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران از ۱۶ تا ۱۹ آبان ماه در کرمان برگزار می شود . اطلاع بیشتر : ۳۲۴۶۱۵۶۵ جشنواره فیلم و عکس موسیقی نواحیامتیاز دهید.

یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
، ، ، ،