بایگانی برای : قدیم

محله های قدیمی کرمان ” محله دولت خانه “ نوشته

این محله از شمال به قسمتی از خیابان ابوحامد از جنوب به خیابان شریعتی و تلاقی خیابان فلسطین به طرف غرب تا خیابان عباس صباحی محدود می شود . این محله توسط شاهرخ خان زرندی که پس از قتل نادرشاه افشار از سوی عادل شاه در سال ۱۱۶۰ق در کرمان به حکومت رسید پایه گذاری شد . وی در دوران حکومتش عمارتی در این محله ساخت که مقر حکومتی وی محسوب می شد .

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷
، ، ،
تقی خان درانی، اولین حاکم بومی کرمان نوشته

اولین حاکم بومی ایالت کرمان، بعد از هزار سال – پس از ظهور اسلام – تقی خان درانی بود. وی که از اهالی دران از روستاهای منطقه ی کوهپایه کرمان بود و به شغل ذغال فروشی اشتغال داشت، بر اثر واقعه ای ناخواسته، مورد ظلم و ستم حاکم کرمان در دوره ی زندیه – خدا … ادامه

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
، ، ،