بایگانی برای : قلعه گنج

ریختن محصولات کشاورزی جلوی دفتر کار نماینده مجلس در قلعه‌گنج توسط کشاورزان معترض روزنگار

ریختن محصولات کشاورزی جلوی دفتر کار نماینده مجلس در قلعه‌گنج توسط کشاورزان معترضامتیاز دهید.

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
، ، ،