بایگانی برای : قهرمانی

مسابقه پرش با اسب قهرمانی استان کرمان اعلان

۲۹ اذر الی ١ دی ماه ساعت ٩ صبح محل برگزاری : اتوبان هفت باغ کیلومتر ١٢ باشگاه سوارکاری الماس کویر دیدن این سرى از مسابقات براى عموم رایگان میباشد مسابقه پرش با اسب قهرمانی استان کرمانامتیاز دهید.

چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶
، ، ،