بایگانی برای : مارکوپولو

کرمان به روایت سفرنامه ” مارکوپولو “ نوشته

مارکوپولو جهانگرد معروف ونیزی در سر راه خود به کشور چین از ایران و کرمان نیز دیدن نمود . وی آورده در کرمان بهترین زین و یراق دهنه و لگام اسب ، شمشیر و کمان و تیردان و هر نوع سلاح دیگر مطابق با آدای و سنن خود می سازند. دختران و زنان کرمانی پارچه های ابریشمی را به ظرافت بسیار در هر رنگ به اشکال مختلف حیوانات و پرندگان و سایر نقوش می بافند.

سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
، ، ، ،
کرمان به روایت سفرنامۀ ” مارکوپولو “ نوشته

مارکوپولو جهانگرد معروف ونیزی ، در سر راه خود به کشور چین ، از ایران و کرمان نیز دیدن نموده . وی آورده در کرمان بهترین زین و یراق ، دهنه و لگام اسب ، شمشیر و کمان و تیردان و هر نوع سلاح دیگر مطابق با آدای و سنن خود می سازند .

شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴
، ،