بایگانی برای : محرم

اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میکند اعلان

ویژه برنامه کودکان و نوجوانان عاشورایی دهه اول محرم بعد از نماز مغرب و عشا در زیر زمین حسینیه ثارالله اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میکندامتیاز دهید.

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
، ، ، ،