بایگانی برای : محله قدیمی

محله های قدیمی کرمان ” محله بازار شاه “ نوشته

محله بازار شاه در قسمت شمال شرقی شهر کرمان واقع گردیده است. این محله از شمال به قسمتی از خیابان ابوحامد، از شرق به محله شهر، از جنوب به محله پامنار و از طرف غرب به خیابان شهید چمران منتهی می شود و از محله های قدیمی شهر کرمان محسوب می شود. این محله در قسمتی از محله ای که در گذشته به مردکان معروف بوده، بنا گردیده و شخصیت های بزرگی در این محل زندگی می کردند. بنا به منابع تاریخی با توجه به موقعیت و اهمیتی که این محله داشته، سلطان مبارز الدین محمد مظفر در سال ۷۴۱ق. هنگام ورود به کرمان، از دروازه خراسانی وارد شهر کرمان شد و در همین محله بازار شاه مستقر گردید.

چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
، ، ،
محله های قدیمی کرمان ( محله بازار عزیز ) نوشته

این محله از شمال به محله ی قبه سبز ، از شرق به محله ی شهر ، از جنوب به خیابان شریعتی و مجموعه حاج آقا علی و از جانب غرب به محله ی باغ لــله منتهی می گردد .

پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۳
، ،