بایگانی برای : محمد خضری مقدم

«مردن با دست خود» اعلان

نمایشگاه گردان : محمد خضری‌مقدم با آثاری از : کاملیا آشتیانی، سیاوش حسینی، شهرزاد‌سادات خوشرو، الهام دریابیگی، فائزه رنجبر، روح‌الله سلطانی، نرجس مومنی، مانا محمدی‌قوام گشایش جمـعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ – سـاعت ۱۷ نمایشگاه تا ۲۹ آبان ادامه دارد. مکان : کرمان ،خیابان شهید بهشتی (شریعتی) ، بین چهارراه طهماسب آباد و باغ ملی … ادامه

پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
، ، ، ، ،