بایگانی برای : مدرسه

پیشینه مدارس کرمان “مدرسه دوشیزگان اتحادیه” نوشته

س از تاسیس مدرسه پسرانه مرسلین در سال ۱۲۸۰ مدرسه دخترانه ای به نام دوشیزگان اتحادیه از سوی انگلیسی ها در کرمان تاسیس شد تعطیلات هفتگی مدرسه روزهای جمعه و یکشنبه بود اما مسئولین مدرسه روز جمعه اغلب شاگردان را به گردش علمی در اطراف کرمان می بردند

یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
، ، ،