بایگانی برای : مسابقات

اولین دوره مسابقات دانش آموزی سازه ماکارونی و نجات تخم مرغ در رفسنجان برگزار شد روزنگار

اولین دوره مسابقات دانش آموزی سازه ماکارونی و نجات تخم مرغ در رفسنجان برگزار شدامتیاز دهید.

چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
، ، ، ،