بایگانی برای : مهدی بهرامی

نقد رمان گهواره مردگان اعلان

نوشته : مهدی بهرامی / زمان : پنج شنبه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۸/ ورود برای عموم آزاد و رایگان است مکان : کرمان، میدان کوثر ، بلوار آزادگان_بعد از سه راه حمزه، کافه تجریش نقد رمان گهواره مردگانامتیاز دهید.

پنج شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
، ، ، ،