بایگانی برای : موسسه فرهنگی هنری

موسسه فرهنگی هنری خشت اول برگزار میکند اعلان

کارگاه اموزش نقش برجسته / مدرس : بنفشه خلجی / طول دوره ۱۰ جلسه / تلفن هماهنگی : ۰۹۰۵۳۰۹۴۰۱۵ موسسه فرهنگی هنری خشت اول برگزار میکندامتیاز دهید.

چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
، ، ، ،
موسسه فرهنگی و هنری فرهنگ گستر تقدیم میکند اعلان

نمایش پِرولتاریا براساس نمایشنامه «برای خرید نباید پول‌داد» اثر: داریوفو کارگردان: محمدکاظم دامغانی کاری‌ از موسسه فرهنگ گستر ۲۹فروردین الی ۱۴اردیبهشت ساعت: ۱۹:۳۰ آدرس: خ شریعتی. قبل از چهارراه باغ ملی. مجموعه یادگاران صنعتی. تالار همایون موسسه فرهنگی و هنری فرهنگ گستر تقدیم میکندامتیاز دهید.

شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
، ،