بایگانی برای : میراث فرهنگی

نمایشگاه عکس میراث فرهنگی اعلان

نمایشگاه عکس میراث فرهنگی افتتاحیه : یکشنبه ٢۶ اردیبهشت ساعت : ٢٠ مکان : رفسنجان، کاروانسرای شاه عباسی ساعت بازدید : ٩ الی ١٢ و ١٧ الی ٢١ نمایشگاه عکس میراث فرهنگیامتیاز دهید.

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
، ، ، ،