بایگانی برای : نشریه

شماره جدید هفته نامه پاسارگارد منتشر شد اعلان

استعفای رییس اداره راه پس از تصادف خونین دعوت منتقدان به مناظره شروع طرح سر شماری کشاورزی از ۵ مهر حمایت وزیر نیرو از طرح تشکیل « پلیس آب » چراغ سبز شورا برای تیم داری شهرداری قراردادی که فضای سبز را تهدید کرد شماره جدید هفته نامه پاسارگارد منتشر شدامتیاز دهید.

چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۳
، ،