بایگانی برای : نوازنده

شب استاد اردشیرکامکار اعلان

زمان : پنجشنبه ۲۹ فروردین ساعت : ۲۰:۳۰ مکان:بلوار ۲۲ بهمن کانون پرورش فکری شب استاد اردشیرکامکار نوازندگی کمانچه / نوازنده سازهای کوبه ای: شهروز شعاعی با مشارکت کتابفروشی هومان شب استاد اردشیرکامکارامتیاز دهید.

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
، ، ،
۲۴ شهریور زادروز تولد ” داریوش برهانی ” نوازنده نوشته

داریوش برهانی متولد ۲۴ / ۶ / ۱۳۱۷ – کرمان . وی موسیقی را از جوانی دنبال کرد و همچون دیگر برادران دستی قوی و پنجه ای نرم دارد ، به فنون و رموز گوشه ها و ردیف ها آشنا است و فرزندان خلفی تحویل جامعه داده است ، چون کیانوش که تار می نوازد و تدریس میکند ، سیاوش که از شاگردان برجسته هوشنگ ظریف است.

جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
، ، ،