بایگانی برای : نگارخانه ارغوان

بر مرکب مرکب اعلان

هفتمین نمایشگاه خوشنویسی جمعی از هنرمندان آموزشگاه آزاد هنری عمید این نمایشگاه تا ۲۳ ابان دایر میباشد ساعت : ۱۷ مکان : نگارخانه ارغوان ، بلوارشهیدصدوقی(جاده تهران) ، کوچه شماره ۱۰ ساعات بازدید:۱۷ الی۲۰ بر مرکب مرکبامتیاز دهید.

یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
، ، ، ،
شگفتی های قلم اعلان

منتخبی از آثار استاد جمال الدین مودب زمان : دوشنبه ۲۸ مردادماه ساعت : ۱۸ الی ۲۰ مکان : بلوار شهید ایت الله صدوقی کوچه ۱۰ نگارخانه ارغوان شگفتی های قلمامتیاز دهید.

یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
، ، ، ،