بایگانی برای : وحید عوض زاده

مکتب هزارویکشب کرمان برگزار میکند اعلان

کارگاه سه روزه بازیگری فیلم ساز بازیگر کارگردان : وحید عوض زاده زمان : ۳۰ بهمن ، ۱ و ۲ اسفند ماه شماره تماس جهت ثبت نام : ۰۳۴۳۲۴۶۶۶۴۷ مکتب هزارویکشب کرمان برگزار میکندامتیاز دهید.

سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
، ، ،