بایگانی برای : کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی شب سنتور اعلان

یکشنبه ۲۸ مردادماه ساعت : ۱۹ در آموزشگاه موسیقی رامتین ارجمند آدرس : خیابان امام جمعه کوچه شماره ۸ شماره تماس : ۰۹۱۳۹۳۹۱۳۳۷ کارگاه آموزشی شب سنتورامتیاز دهید.

شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
، ، ،