بایگانی برای : کارگاه اموزشی

کارگاه اموزشی سیاه مشق اعلان

از منظر هنرهای بصری با حضور : استاد علی اشرف صندوق ابادی زمان : جمعه ۱۲ بهمن ساعت ۱۵ الی ۱۸ مکان : میدان خواجو هنرستان هنرهای زیبا کارگاه اموزشی سیاه مشقامتیاز دهید.

چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
، ،
کارگاه آموزشی تئاتر خیابانی استان کرمان اعلان

زمان : ۲۶ لغایت ۲۸ دیماه ساعت ۸ الی ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در محل تماشاخانه موج نو واقع در خیابان شهید مطهری غربی کوچه ۲۵ پلاک ۴۲۵ کارگاه آموزشی تئاتر خیابانی استان کرمانامتیاز دهید.

سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷
، ، ،
کارگاه آموزشی تئاتر خیابانی استان کرمان اعلان

زمان : ۲۶ لغایت ۲۸ دیماه ساعت ۸ الی ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در محل تماشاخانه موج نو واقع در خیابان شهید مطهری غربی کوچه ۲۵ پلاک ۴۲۵ کارگاه آموزشی تئاتر خیابانی استان کرمانامتیاز دهید.

سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷
، ،