بایگانی برای : کارگاه تجربه

کارگاه تجربه ۱۰ اعلان

مهدی محبی کرمانی باززنده سازی اسطوره در اثار باستانی کرمان زمان : دوشنبه ۲۸ بهمن ماه ساعت : ۱۷ مکان : اتاق بازرگانی ثبت نام : www.kermantrip.com کارگاه تجربه ۱۰امتیاز دهید.

دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
، ، ، ،
کارگاه تجربه ۳ اعلان

توریسم آپ کرمان از آغاز تا… ” جاوید مومنی ” زمان : دوشنبه : ۸ مهرماه ساعت : ۱۷ مکان : سالن ۲ اتاق بازرگانی کرمان جهت ثبت نام و حضور در رویداد کارگاه تجربه به سایت www.kermantrip.com مراجعه فرمایید. کارگاه تجربه ۳امتیاز دهید.

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
، ، ، ، ، ،