بایگانی برای : کانون فن آوران

برای اولین بار ارایه خدمات عکسبرداری و تصویر برداری هوایی در استان کرمان با بالاترین استاندارد روزنگار

برای اولین بار ارایه خدمات عکسبرداری و تصویر برداری هوایی در استان کرمان با بالاترین استاندارد۵ با ۱ رای

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳
، ،