بایگانی برای : کانون پرورش فکری

کنسرت گروه فردوسی اعلان

موسسه الماس هنر کیمیا برگزار میکند چهارشنبه ۲۴ مرداد ماه ساعت : ۲۰:۳۰ مکان : بلوار ۲۲ بهمن کانون پرورش فکری محل فروش بلیط : کتابفروشی هومان ، آموزشگاه موسیقی چنگ کنسرت گروه فردوسیامتیاز دهید.

یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
، ،