بایگانی برای : کتابسرای اردیبهشت

آیین رونمای از اثر جدید محمدحسین اسلام پناه اعلان

شرح منظومه گره در گره با حضور مولف اثر دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ساعت : ۱۷ الی ۱۹ در کتابسرای اردیبهشت ، خیابان شریعتی روبروی سه راه تجلی کوچه ۱۷ آیین رونمای از اثر جدید محمدحسین اسلام پناه۵ با ۱ رای

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
، ، ،
بحث و گفتگو درباره کتاب از سرد و گرم روزگار اعلان

با حضور احمد زید ابادی چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۷ الی ۱۹ بعدالظهر در کتابسرای اردیبهشت : خیابان شریعتی رو به رو سه راه تجلی ( گنجعلی خان ) کوچه ۱۷ بحث و گفتگو درباره کتاب از سرد و گرم روزگار۵ با ۱ رای

سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
، ، ،