بایگانی برای : کتاب

هجدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب ناشران ایران در کرمان اعلان

زمان : ۷ الی ۱۳ دی ماه ساعت : ۹/۳۰ الی ۲۰ مکان : بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی جنوبشرق هجدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب ناشران ایران در کرمانامتیاز دهید.

سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸
، ، ، ،