بایگانی برای : کرمان

دومین جشنواره حمایت از تولیدات جوانان اعلان

زمان افتتاحیه: ۲ تیرماه ساعت : ۱۷:۳۰ الی ۲۲:۳۰ روز دوم ۳ تیرماه ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳:۳۰ ۱۷:۳۰ الی۲۲:۳۰ مکان برج اول طبقه ۱۱ دومین جشنواره حمایت از تولیدات جوانانامتیاز دهید.

دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
، ، ،