بایگانی برای : کرمان

موسسه چنگ رودکی برگزار می کند اعلان

کنسرت بزرگ اشوان ٢۶ تیرماه ساعت : ٢٠:٣٠ مکان: سالن فایتون باجه های فروش بلیط: فروشگاه آریا، فروشگاه چشم انداز، مرکز خرید فایتون خرید بلیط با ١٠ درصد تخفیف در فایتون رزرو بلیط: ٣١٢۵٣٠٠٠ تهیه بلیط اینترنتی: www.iranconcert.com موسسه چنگ رودکی برگزار می کندامتیاز دهید.

شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷
، ، ، ،