بایگانی برای : کودکان کار

جشن هفت سین و بازارچه خیریه بچه های آفتاب اعلان

در حمایت از کودکان کار، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست دوشنبه ۲۴ اسفندماه ۹۴ مکان: هفت باغ علوی، رستوران فلامینگو ساعت ۱۸ الی ۲۳ جشن هفت سین و بازارچه خیریه بچه های آفتاب۲ با ۱ رای

سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴
، ، ، ، ،