بایگانی برای : کوهپایه

محله قدیمی کرمان ” فیروز اباد “ نوشته

محله فیروز اباد در شمال شرقی شهر و در محدوده ای از شمال به کمربندی شرقی و غربی از شرق به اراضی مشهور به تلمبه ی سالار ، از جنوب به خیابان مدیریت و از غرب به بلوار سعیدی و دهکده تفریحی رشید فرخی منتهی میگردد .

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
، ، ، ، ،