بایگانی برای : گفتگو

جشن امضا و گفتگو درباره کتاب اعلان

 ارتکاب دوستت دارم احمد نظری/با حضور مهدی محبی کرمانی ، مهدی صمدانی ، حسین سبزه صادقی زمان:جمعه ۸ شهریور ساعت: ۱۷ در تماشاخانه پارس جشن امضا و گفتگو درباره کتابامتیاز دهید.

پنج شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸
، ، ، ،
دیدار ۲۰ اعلان

نشست نقد و بررسی فیلم مکان با مهدی احمدپناه (کارگردان) و سیامک فارسی (بازیگردان) پنج شنبه ۳ آبان ساعت ۱۹ اکران ساعت ۲۰:۳۰ نقد و گفت وگو در تماشاخانه پارس دیدار ۲۰امتیاز دهید.

پنج شنبه ۳ آبان ۱۳۹۷
، ، ،