بایگانی برای : یخدان مویدی

کافه گالری آزاد برگزار می کند اعلان

مرثیه ای برای آب سری اجراهای الکتروآکوستیک توسط صبا علیزاده ۳ شهریور ماه مکان برگزاری : یخدان مویدی تهیه بلیط در کافه گالری ازاد شماره تماس : ۰۹۳۶۵۱۴۴۱۵۹_۳۲۴۴۰۵۵۶ کافه گالری آزاد برگزار می کندامتیاز دهید.

دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
، ، ، ،
بازیهای محلی کودکان و نوجوانان اعلان

اجرای موسیقی با اجرای گروهای : نوجوانان مهر ، کودکان اتلک ، جوانان موتیف زمان : ۴ الی ۸ شهریور ساعت : ۱۸ مکان : خیابان ابوحامد ، یخدان مویدی ، مرکز فرهنگی هنری شماره ۳ اداره کل کانون پرورش فکری بازیهای محلی کودکان و نوجوانانامتیاز دهید.

دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
، ، ،