شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸

اعتراض کشاورزان جنوب استان کرمان به قیمت بسیار پایین خیار سبز


اعتراض کشاورزان جنوب استان کرمان به قیمت بسیار پایین خیار سبز که متاسفانه کیلویی ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان از کشاورزان زحمتکش خریداری می‌کنند اما در بازار بین ۵ تا ۷ هزار تومان به فروش می‌رسد.
کشاورزان رودباری برای رساندن صدای اعتراض خود با تخلیه محصولات و دسترنج کار خود در معابر عمومی اعتراض خود را به وضعیت موجود اعلام کردند. کشاورزان معترض اعلام کردند که زحمات و سرمایه‌گذاری یک ساله‌شان بر باد رفته است.

اعتراض کشاورزان جنوب استان کرمان به قیمت بسیار پایین خیار سبز
امتیاز دهید.

، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید