شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸

نمای بسیار زیبا از لوت


آنقدر گفته از لوت که میپندارم
زیره ای هست که از جانب کرمان داری
عاشق کوه و بیابان سفرت باد بخیر
خوش بحالت که چنین تخت سلیمان داری
شعر:علی مرادزاده

نمای بسیار زیبا از لوت
امتیاز دهید.

، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید