شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

گزارش کرمان روز از تئاتر پرولتاریا


این تئاتر براساس نمایشنامه «برای خرید نباید پول‌داد» اثر: داریوفو
به کارگردانی : محمد کاظم دامغانی
این تئاتر تا ١۴ اردیبهشت ماه ادامه دارد.

گزارش کرمان روز از تئاتر پرولتاریا
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید