پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷

از دریچه پاییز

گشایش سینما هنر و تجربه در سیرجان (سینما قدس )
شنبه ۱۴ مهر
ساعت ۱۶
با اکران و نقد و بررسی فیلم ترومای سرخ
با حضور کارگردان

از دریچه پاییز
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید