دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷

افسانه ببر

طراح ، کارگردان ، بازیگر : صدرالدین زاهد
29 تیر الی 4 مرداد در سیرجان
5 مرداد الی 7 مرداد در رفسنجان
8 مرداد الی 10 مرداد در انار
11 مرداد الی 13 مرداد بم
14 الی 16 مرداد کرمان

افسانه ببر
امتیاز دهید.

، ، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید