سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

انجمن ادبی دل عالم برگزار میکند

جلسات شعرخوانی هفتگی
با حضور پروفسور فرهاد ناظر زاده کرمانی
زمان : سه شنبه 21 خرداد
ساعت : 17
مکان : خیابان ابن سینا مقابل بیمارستان ارجمند مرکز کرمان شناسی سالن کنفرانس

انجمن ادبی دل عالم برگزار میکند
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید