سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸

انجمن سینمای جوان دفتر کرمان برگزار میکند

هفته فیلم و عکس
زمان : 3 الی 5 دی
در تماشاخانه پارس

انجمن سینمای جوان دفتر کرمان برگزار میکند
امتیاز دهید.

، ، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید