دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

بازیهای محلی کودکان و نوجوانان

اجرای موسیقی
با اجرای گروهای : نوجوانان مهر ، کودکان اتلک ، جوانان موتیف
زمان : 4 الی 8 شهریور
ساعت : 18
مکان : خیابان ابوحامد ، یخدان مویدی ، مرکز فرهنگی هنری شماره 3 اداره کل کانون پرورش فکری

بازیهای محلی کودکان و نوجوانان
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید