چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷

تئاتر رویای شیرین

اجرای تئاتر به زبان انگلیسی
نویسنده و کارگردان : آرش رضایی
زبان : 23 تیر الی 12 مرداد ماه
ساعت : 20:30
مکان : خیابان استاد مطهری ، کوچه 25 پلاتو موج نو

تئاتر رویای شیرین
1.7 با 17 رای

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید