سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴

جشن هفت سین و بازارچه خیریه بچه های آفتاب

در حمایت از کودکان کار، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست
دوشنبه 24 اسفندماه 94
مکان: هفت باغ علوی، رستوران فلامینگو
ساعت 18 الی 23

جشن هفت سین و بازارچه خیریه بچه های آفتاب
2 با 1 رای

، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید