شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳

جلسه نقد نمایش ” ناخودآگاه “

ناخوداگاه

زمان : چهارشنبه 20 اسفند ماه
ساعت : 18
مکان : چهارراه طهماسب آباد ، اداره ارشاد ، پلاتوی زیرزمین

جلسه نقد نمایش ” ناخودآگاه “
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید