دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

جواد مجابی در کرمان

جواد مجابی در کرمان
جشن امضای کتاب
گفتن درعین نگفتن
چهارشنبه ۱۴ آذر ۹۷
ساعت : ۱۸ تا ۲۰
در کافه گالری آزاد کرمان – خیابان شفا یک پلاک ۴۶

جواد مجابی در کرمان
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید