دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

حلقه داستان کرمان برگزار میکند:

نقد و بررسی
مجموعه داستان “خرچنگ”
نوشته “میلاد ظریف” ۲۶ مهر
و رمان “دیوار”
نوشته “علیرضا غلامی” ۲۷ مهر
باحضور نویسندگان آثار

حلقه داستان کرمان برگزار میکند:
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید