چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان برگزار می کند

چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی استان
زمان: 29 آبان لغایت 3 آذرماه
ساعت : 9 الی 12 و 16 الی 19
مکان: یخدان مؤیدی
روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان برگزار می کند
امتیاز دهید.

، ، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید