پنج شنبه ۳ آبان ۱۳۹۷

دیدار ۲۰

نشست نقد و بررسی فیلم مکان
با مهدی احمدپناه (کارگردان)
و سیامک فارسی (بازیگردان)
پنج شنبه ۳ آبان ساعت ۱۹ اکران
ساعت ۲۰:۳۰ نقد و گفت وگو
در تماشاخانه پارس

دیدار ۲۰
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید