یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷

رونمایی از کتاب”نوحه هاى ننیز”

رونمایی از کتاب”نوحه هاى ننیز” در آیین پایانى زیارت واره هنر عاشورا
با حضور :سهیل محمودى و ساعد باقرى
زمان : دوشنبه چهاردهم آبانماه
ساعت : 18
مکان : تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان

رونمایی از کتاب”نوحه هاى ننیز”
امتیاز دهید.

، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید