دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

رونمایی و جشن امضاء ناپله ها

محمدکاظم دامغانی
چهارشنبه 26 اردیبهشت
ساعت 17 الی 21
مکان : چهارراه شفا ، مهمانسرای جهانگردی ، شربت خانه ریواس

رونمایی و جشن امضاء ناپله ها
امتیاز دهید.

، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید