شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶

سینمای هنر و تجربه و سفارت آلمان برگزار میکنند

خانه هنرمندان ایران ، پردیس گلستان شیراز ، و تماشاخانه پارس کرمان
زمان : 7 الی 13 آبان ماه
در تماشاخانه پارس .
آدرس : چهارراه فرهنگیان.هتل پارس

سینمای هنر و تجربه و سفارت آلمان برگزار میکنند
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید