شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

شب استاد اردشیرکامکار

زمان : پنجشنبه 29 فروردین
ساعت : 20:30
مکان:بلوار 22 بهمن کانون پرورش فکری
شب استاد اردشیرکامکار
نوازندگی کمانچه / نوازنده سازهای کوبه ای: شهروز شعاعی
با مشارکت کتابفروشی هومان

شب استاد اردشیرکامکار
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید