سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

شب “جُنگ پرواز”

از سری جلسات شبهای اردیبهشت
شب نوزدهم: (تجدید یک خاطره، پس از ۳۳ سال)
زمان : سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸- ساعت ۱۹
کتابسرای اردیبهشت کرمان ، شریعتی ۱۷

شب “جُنگ پرواز”
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید